Kijk op mijzelf groep

Welkom bij de Kijk op mijzelf groep van Stichting Aves.

 

Door middel van deze website houden we je op de hoogte van wat we zoal doen op de woensdag morgen in onze groep.

In de Kijk op mijzelf groep komen we tegemoet aan de behoeften van hoog- en meer begaafde leerlingen binnen de scholen van de Stichting Aves in de Noordoostpolder.

Het gaat hier om een bovenschoolse groep van maximaal 14 leerlingen die op woensdag morgen bij elkaar komen in basisschool CBS de Triangel te Emmeloord om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en om samen en alleen te werken aan een beter zelfbeeld.

In tegenstelling tot zogeheten plus-groepen gaat het hier niet alleen om specifiek andersoortig werk of taken voor hoog- of meer begaafde leerlingen maar om de leerling een betere kijk op zichzelf en de ander te geven door reflectie en ontwikkel gesprekken en ontmoeting met gelijk gestemden. Mede dankzij het CBO ( Centrum voor Begaafdheids Onderzoek ) en het SLO ( Stichting Leerplan Ontwikkeling ) hebben we een gefundeerd programma op kunnen zetten. Uiteraard gaan we ontdekken en beleven en leren van elkaar.

 

De Kijk op mijzelf groep is gestart als een pilot in maart 2012. Deze pilot is in juni 2012 geëvalueerd met de leerlingen, ouders en leerkrachten. De uitkomst hiervan was zeer positief. Het directieberaad van  de SCPO heeft dan ook besloten dat deze groep de komende schooljaren verder mag bestaan en zich ontwikkelen. 

 

Op de tweede pagina lees je het doel van onze groep. Verder gaat deze website nog groeien in samenwerking met de leerlingen. We hopen door middel van foto's en tekst te je een beeld te geven wat we leren en ontdekken in deze groep.