Welkom op de pagina van de dinsdaggroep: 'Trochi'.
Een Kolibrie (Trochilidae) behoort tot een familie van vogels uit de orde van de gierzwaluwachtigen. Er zijn wel meer dan 300 soorten. De meeste soorten komen voor in Zuid-Amerika.
De kolibrie is een behendig, kleurrijk vogeltje die onvermoeibaar grote afstanden kan afleggen. Het is de enige vogelsoort die zelfs achteruit kan vliegen. Hij beweegt zijn vleugels ongeveer 100 keer per seconde.
De kolibrie staat symbool voor veerkracht, energie en oneindigheid. Hij staat ook voor de vreugde van het leven, optimisme en onafhankelijkheid.

Om even mee te kunnen lezen staat hieronder nog de informatie over vorig schooljaar.

September
Het schooljaar is inmiddels gestart. We hebben in de eerste twee weken elkaar leren kennen door middel van allerlei spelletjes, maar ook door in groepjes een spelprogramma te verzinnen, helemaal zelf in elkaar te zetten én uit te voeren. En dat inclusief presentator, regisseur en materialenman (of vrouw) ! De kinderen hebben genoten van elkaars spellen, uitdagingen en hersenkrakers.
Ondertussen hebben de leerlingen zich ook verdiept in de eerste scheikundige materie, namelijk 'polymeren'. Aan de hand van proefjes hebben ze ontdekt wat polymeren zijn, wat de verschillende eigenschappen ervan zijn - hoe polymeren in elkaar zitten. Verwondering alom!
Natuurlijk hebben we ook wat dieper gekeken naar de achtergrond hiervan.
We zijn 24 september begonnen met ons eerste project: "Weer en klimaat".


Oktober

Na een eerste oriëntatie over wat de begrippen 'weer' en 'klimaat' inhouden, zijn de leerlingen zich gaan verdiepen in aspecten als de atmosfeer, het weer analyseren en voorspellen, wolken, het klimaat wereldwijd, klimaatsoorten (de indeling van Köppen), luchtstromen en zeestromen (en wat ze met elkaar te maken hebben), het broeikaseffect, broeikasgassen en veranderingen in het klimaat door de jaren heen (en wat de oorzaken zijn).
Met deze kennis en inzichten in de broekzak gaan de kinderen een eigen onderzoek starten. Vanuit hun eigen interesse gaan ze nog dieper in op één deelonderwerp van "weer en klimaat".
Deze maand zijn we bezig geweest met een oriëntatie van robotica/programmeren. De kinderen hebben gewerkt met het maken van een robot van Fishertechnik, met de MakeyMakey of een microbit. Dit komt later in het schooljaar terug. Het is een vast onderdeel van de verrijkingsgroepen.
En...heeft uw kind al verteld over de marshmallowchallenge?


November

De eerste week van november is het zover: de start van ons EIGEN onderzoek! Er werd, aan de hand van een tiptile (vraag uw kind maar eens wat dit is :) ) druk gebrainstormd over een onderwerp: waar wil ik me nu meer in verdiepen?? Mooie ideeën kwamen boven.
Wat is de bedoeling:
Tot 17 december gaan de diverse groepjes op zoek naar een antwoord op hun onderzoeksvragen. Dat kan door boeken te raadplegen, zoeken op internet, of het vragen aan deskundigen door een enquête of interview. Bij het verwerken van informatie oefenen ze studievaardigheden, ordenen, doorzetten, genieten en trots zijn op zichzelf.
Daarna mogen ze over hun onderwerp een creatief product maken. Dat kan van alles zijn. Informatie kan er in verweven zijn, maar dit hoeft niet. Je kan ook een kunstwerk maken, of een lied. Een andere optie is bijvoorbeeld een website of een quiz.

Deze maand zijn we in het kader van natuurkunde aan de slag geweest met magnetisme. 

December
Wat hebben we een lol gehad afgelopen week! Nadat we een uur met het maken van het product aan de slag waren geweest voor ons project, gingen we HET Sinterklaasspel spelen. De cadeautjes gingen alle kanten op tijdens het dobbelspel, waarbij ook opdrachtkaartjes het spel extra leuk maakte. Tussendoor streden groepjes om de hoogste pepernotenstand, want we speelden ook het IK HOUD VAN SINTERKLAASspel  - een variant van Ik houd van Holland ;).

Gelukkig ging iedereen met twee cadeautjes én een lach naar huis.

De laatste weken staan in het teken van het maken van een mooi product en de voorbereiding van onze presentatie ochtend op 17 december. 

Alle tweetallen hebben hun verdieping uitgewerkt in een mini-informatieboekje of een poster. Daarnaast is, zo mogelijk, een interview via mail, telefoon of tijdens een bezoek gedaan. Tot slot is een product ontworpen en gemaakt.

 

Dit alles was te bewonderen tijdens de presentatie ochtend. Elk groepje had een eigen kraam, waar alles te zien was.
Prachtig om te horen hoe geïnteresseerd iedereen was - naast het bekijken en lezen werden mooie vragen gesteld, waardoor de leerlingen écht hun onderzoek konden presenteren.
Verder waren er korte presentaties voor al ons bezoek. Dit ging over hoe we onderzoek doen, waar iedereen uitleg kreeg over de stappen die we gezet hebben. Ook waren er presentaties over gedane activiteiten van de vakken scheikunde/natuurkunde. Een mooie uitleg over magnetisme en een spectaculaire act over polymeren! Nogmaals applaus voor de dappere gasten!!
Ook kreeg iedereen uitleg over onze challenges (die natuurlijk nog even gedemonstreerd werden) en over hoe we een Grej doen. We sloten de ochtend af met een spannende quiz.
Bedankt allemaal voor de grote opkomst; fantastisch dat jullie er waren!

Januari
Gezellig om elkaar na twee weken vakantie weer te zien! We zijn gestart met een spel, om op eens een andere manier iets te weten te komen over elkaars vakantie.
Met de start van het tweede trimester van dit schooljaar beginnen we met meerdere nieuwe dingen:
- een nieuw project
- werken aan een eigen leervraag over executieve functies
- filosoferen
- spelcircuits
- en nog veel meer...

Het nieuwe project heet "de uitvinders en het zonnewiel". Tijdens dit project staat ontwerpend leren centraal. Het project is een combi tussen werken over techniek, het circus en een vleugje duurzame energie. Het is een echt DOEproject; we gaan veel uitzoeken door uit te proberen en technisch aan de slag te gaan met eigen ideeën.
In de map is elke week informatie te vinden over Siebrand, die samen met zijn vrienden en Sunny de elektrische auto, van alles beleeft.
Dit project krijgt over een aantal weken een wedstrijdelement. We gaan namelijk meedoen met de landelijke wedstrijd die 'deuitvinders.com' aan dit project verbindt.
Deze week is het verhaal gestart, hebben we gepraat over duurzame energie en hebben de kinderen een ontwerp gemaakt van Sunny (met hierin verwerkt een aantal details die in het verhaal naar voren kwamen). Er zijn al leuke ideeën naar voren gekomen!

Na de pauze hebben we een begin gemaakt met het werken over executieve functies en vaardigheden. We hebben een filmpje bekeken over een meisje en een vlieg'tuig' , waarin de kinderen elementen herkenden van executive functies. Dit was onze basis. We hebben ook gekeken naar een filmpje over hoe hersenen werken, hoe verbindingen gelegd worden als je nieuwe dingen leert én welke executieve functies de hersenen besturen. Dit, aan de hand van de autometafoor. Volgende week gaan we hierover verder. De kinderen gaan dan ook een vragenlijst invullen zodat ze hun eigen visie op hun ontwikkeling van de executieve functies in beeld brengen.
Jullie hebben tevens een mail ontvangen hierover. Samen met jullie scores krijgen de kinderen een mooi beeld van het draaien van hún auto....het functioneren van hun executieve vaardigheden om een taak te volbrengen. Hier vanuit zullen zij een eigen leervraag opstellen om mee te werken de komende periode. Dit doen we a.h.v. meerdere activiteiten samen en ook een individueel gesprekje.
We gaan hieraan werken o.a. door middel van het houden van meerdere spelcircuits, waarin de executieve vaardigheden nodig zijn.

Oh enne...hebben de kinderen jullie al in de knoop gezet? We hadden een uitdagende challenge deze ochtend :).

Inmiddels zijn de vragenlijsten ingevuld en gaan de kinderen hun profiel bekijken. Iedere leerling krijgt een gesprekje. We bekijken het profiel, de leerling kiest een EF waar hij-zij in wil groeien. Deze gaan we verder bekijken: met kaartjes waarop allerlei deelvaardigheden/voorbeelden staan gaan we 'schalen' (elk kaartje op een smuileyschaal zetten. Hier vanuit kiest de leerling één onderdeel uit om aan te werken. Dit schrijft hij-zij op een doelenkaart en dit stoppen we in de QuiVolantmap.
Aan het werk :)

 


Ook zijn we druk bezig met het maken van een autootje dat rijdt dmv kinetische energie. Met...een elastiekje. In tweetallen wordt een techniek hiervoor bedacht, een ontwerp getekend, worden materialen gekozen en.... de auto in elkaar gezet. Het is nog een hele klus. Op en top samenwerking, creatief denken, technieken uitproberen, doorzetten, plannen herzien,...….

Februari
We zijn gestart met filosoferen....verschil tussen feit en mening...wat is een mening, hoe vorm je die, wat is jouw mening over..., zijn alle meningen toegestaan? wanneer is iets een oordeel? wat is voor jou belangrijk? Wat een mooie gesprekken zijn er al ontstaan!

Voor ons project hebben we een zonnewiel gemaakt. De leerlingen ontdekken op deze wijze allerlei zaken over groene energie - in het geval van het zonnewiel: warmte energie.
Het verhaal van Siebrand en Aïsha loopt door. Spannend!!! Zouden ze oom Sjors nog vinden? En bovenal: de ultieme bron van energie....!

Ook zijn de kinderen druk aan de slag met wiskunde uitdagingen. Dit doen ze tijdens hun schoolwerk, in de eigen klas. Er is telkens een wiskundeprobleem of uitdaging waarover ze dingen leren door uit te proberen, een strategie voor te bedenken, verdieping in te zoeken. We werken met Hogere Orde denkopdrachten, dus krijgen ze ook steeds de opdracht mee om ZELF een opdracht te CREEREN omtrent het wiskundige werk.
Voor de vakantie hebben we een wiskunde workshop gehouden. De kinderen presenteerden hun eigen gemaakte wiskundeopdracht aan een groepje leerlingen. Zo kwamen ze bij elkaar om een opdracht uit te puzzelen. We zijn hierbij ook bezig geweest met executieve vaardigheden natuurlijk - onder de waterlinie - doordat bij het verzinnen en verzorgen van een eigen opdracht nogal wat doorzettingsvermogen komt kijken, planning (op tijd opdrachten klaar hebben) en organiseren (alle spullen mee? opdracht helder geformuleerd?), etcetera.

Het was een súper interessante workshop. De kinderen vonden het ook speciaal om zelf iets voor te bereiden en dan ook te mogen leren aan en van elkaar. Een mooie afsluiting zo vlak voor de vakantie!

Maart

We zijn gestart met het volgende onderdeel van ons project, namelijk de uitvinderswedstrijd. We hebben voldoende geoefend met technieken, we gaan nu voor het échte werk: we gaan meedoen met de wedstrijd van de uitvinders.com.
Had ik al iets verteld over hen? De stichting De Uitvinders is een groep die het volgende doel beoogt:
De avonturen van De Uitvinders stimuleren kinderen om hun talenten te ontdekken. Met contextrijke lesprogramma’s kunnen leerlingen onderzoekend en ontwerpend leren. Creativiteit, techniek, ondernemerschap, samenwerken, presenteren én andere 21st century skills: iedereen kan ontdekken welke talenten hij of zij bezit!
Daar sluiten we natuurlijk graag bij aan :).
We gaan een uitvinding maken voor het circus van Aisha, om hen van een ondergang te redden. Deze uitvinding mag een attractie zijn, maar kan ook een machine zijn die gebruikt kan worden in het circus. Bijvoorbeeld een kassa, een manier om de verlichting te regelen, een draaiende piste, noem maar op. In groepjes (vier groepjes) wordt iets bedacht, ontwerpen én uitgevoerd. We gaan voor een echt werkend apparaat (de uitvinders vinden een prototype ook oké, maar dit leek ons een beetje saai ;).
Het is een hele klus, maar wat een mooi proces...het ontwerpend leren! Dit is één van de pijlers van onze Qui Volantgroepen, zoals u vast al eens gehoord en gelezen heeft.
Ondertussen zijn we ook druk met filosoferen en doen we activiteiten rondom de executieve vaardigheden. Wel mooi is, dat we de les over EF altijd starten met een filmpje of activiteit waarbij de kinderen moeten raden over welke EF we het hebben. Dit is nog best lastig!!!
Weet u het?
https://youtu.be/j0YDE8_jsHk