Welkom op de pagina van de dinsdaggroep: 'Trochi'.

Een Kolibrie (Trochilidae) behoort tot een familie van vogels uit de orde van de gierzwaluwachtigen. Er zijn wel meer dan 300 soorten. De meeste soorten komen voor in Zuid-Amerika.
De kolibrie is een behendig, kleurrijk vogeltje die onvermoeibaar grote afstanden kan afleggen. Het is de enige vogelsoort die zelfs achteruit kan vliegen. Hij beweegt zijn vleugels ongeveer 100 keer per seconde.
De kolibrie staat symbool voor veerkracht, energie en oneindigheid. Hij staat ook voor de vreugde van het leven, optimisme en onafhankelijkheid.

September
Het schooljaar is inmiddels gestart. We hebben in de eerste twee weken elkaar leren kennen door middel van allerlei spelletjes, maar ook door in groepjes een spelprogramma te verzinnen, helemaal zelf in elkaar te zetten én uit te voeren. En dat inclusief presentator, regisseur en materialenman (of vrouw) ! De kinderen hebben genoten van elkaars spellen, uitdagingen en hersenkrakers.
Ondertussen hebben de leerlingen zich ook verdiept in de eerste scheikundige materie, namelijk 'polymeren'. Aan de hand van proefjes hebben ze ontdekt wat polymeren zijn, wat de verschillende eigenschappen ervan zijn - hoe polymeren in elkaar zitten. Verwondering alom!
Natuurlijk hebben we ook wat dieper gekeken naar de achtergrond hiervan.
We zijn 24 september begonnen met ons eerste project: "Weer en klimaat".

Oktober
Na een eerste oriëntatie over wat de begrippen 'weer' en 'klimaat' inhouden, zijn de leerlingen zich gaan verdiepen in aspecten als de atmosfeer, het weer analyseren en voorspellen, wolken, het klimaat wereldwijd, klimaatsoorten (de indeling van Köppen), luchtstromen en zeestromen (en wat ze met elkaar te maken hebben), het broeikaseffect, broeikasgassen en veranderingen in het klimaat door de jaren heen (en wat de oorzaken zijn).
Met deze kennis en inzichten in de broekzak gaan de kinderen een eigen onderzoek starten. Vanuit hun eigen interesse gaan ze nog dieper in op één deelonderwerp van "weer en klimaat".
Deze maand zijn we bezig geweest met een oriëntatie van robotica/programmeren. De kinderen hebben gewerkt met het maken van een robot van Fishertechnik, met de MakeyMakey of een microbit. Dit komt later in het schooljaar terug. Het is een vast onderdeel van de verrijkingsgroepen.
En...heeft uw kind al verteld over de marshmallowchallenge?

November
De eerste week van november is het zover: de start van ons EIGEN onderzoek! Er werd, aan de hand van een tiptile (vraag uw kind maar eens wat dit is :) ) druk gebrainstormd over een onderwerp: waar wil ik me nu meer in verdiepen?? Mooie ideeën kwamen boven.
Wat is de bedoeling:
Tot 17 december gaan de diverse groepjes op zoek naar een antwoord op hun onderzoeksvragen. Dat kan door boeken te raadplegen, zoeken op internet, of het vragen aan deskundigen door een enquête of interview. Bij het verwerken van informatie oefenen ze studievaardigheden, ordenen, doorzetten, genieten en trots zijn op zichzelf.
De komende weken van eind november tot 10 december gaan ze hun onderwerp uitdiepen om een presentatie te geven. Dat kan een creatief product zijn, een PowerPoint waarin informatie verwerkt kan worden maar dit hoeft niet. Het kan ook een kunstwerk zijn of een website of een quiz.