Portfolio: resultaten vast leggen

 

We leggen de resultaten vast door middel van ons portfolio. De portfolio is een map waar het kind eigenaar van is. Dat betekent dat de kinderen zelf bepalen wat er wel en niet in komt. het gaat hierbij om hun gedane werk en de doelen die behaald zijn. 

In de reflectie en ontwikkeling gesprekken komt naar voren wat betreft zijn of haar persoonlijke ontwikkelingsdoelen maar ook de tops en tips; wat ging er goed en wat kan nog verbeterd worden. Zo leren we van elkaar.

 

De reflectie gesprekken worden met de hele groep gehouden, de ontwikkelingsgesprekken zijn kind specifiek en vinden plaats tijdens zelfstandig werk momenten. 

 

Het portfolio is ook de rapportage naar ouders. door middel van het portfolio en het rapport van het kind kunnen ouders een beeld krijgen van de ontwikkeling van hun kind en zijn of haar vorderingen in de Qui Volant groepen. Aan het eind van elke periode presenteren de kinderen hun resultaten voor de ouders. De eerste presentatie zal in december plaats vinden.