Binnen onze projecten werken we met onderzoekend en ontwerpend leren.

Door op een onderzoekende en ontwerpende manier te leren worden houding, vaardigheden, denkwijzen en kennis in samenhang ontwikkeld.
Onderzoeken en ontwerpen zijn wel te onderscheiden maar moeilijk te scheiden. Ze hebben een ander vertrekpunt (vraag versus probleem of behoefte), maar vergelijkbare stappen, die vragen om eenzelfde houding, vaardigheden en denkwijzen van de onderzoeker en ontwerper. Zo wordt bij een onderzoek een onderzoeksplan ontworpen en zal een​​​​​​​​​ ontwerper materiaal moeten onderzoeken op bijvoorbeeld sterkte of flexibiliteit (bron: SLO).

Met de didactiek van onderzoekend leren stimuleer je de ontwikkeling van vaardigheden bij leerlingen op een leuke en interactieve manier. Het stimuleert samenwerken, creatief en innovatief denken en draagt bij aan een onderzoekende en kritische houding bij leerlingen (21st century skills). Leerlingen ontwikkelen onderzoeksvaardigheden  zoals goed waarnemen, vragen stellen, experimenten opzetten en uitvoeren, voorspellingen doen, problemen verkennen en oplossingen bedenken.