Welkom op de pagina van de maandaggroep: 'Kea'.

Een Kea is een vogelsoort die behoort tot de papegaaiachtigen die vooral leeft in de buurt van Mount Cook in Nieuw-Zeeland. De vogel is nog geen 50 centimeter lang en hij heeft een spitse, kromme bovensnavel.  Een kea is donkergroen, maar als hij opvliegt zie je zijn knaloranje ondervleugels.

Deze nieuwsgierige vogel is een van de slimste en creatiefste papegaaien.

Kea staat dan ook voor slim, creatief, nieuwsgierig.


September

Het schooljaar is inmiddels gestart. We hebben in de eerste twee weken elkaar leren kennen door middel van allerlei spelletjes, maar ook door in groepjes een spelprogramma te verzinnen, helemaal zelf in elkaar te zetten én uit te voeren. En dat inclusief presentator, regisseur en materialenman (of vrouw) ! De kinderen hebben genoten van elkaars spellen, uitdagingen en hersenkrakers.

Ondertussen hebben de leerlingen zich ook verdiept in de eerste scheikundige materie, namelijk 'polymeren'. Aan de hand van proefjes hebben ze ontdekt wat polymeren zijn, wat de verschillende eigenschappen ervan zijn - hoe polymeren in elkaar zitten. Verwondering alom!
Natuurlijk hebben we ook wat dieper gekeken naar de achtergrond hiervan. 

We zijn 23 september begonnen met ons eerste project: "Weer en klimaat". 


Oktober

Na een eerste oriëntatie over wat de begrippen 'weer' en 'klimaat' inhouden, zijn de leerlingen zich gaan verdiepen in aspecten als de atmosfeer, het weer analyseren en voorspellen, wolken, het klimaat wereldwijd, klimaatsoorten (de indeling van Köppen), luchtstromen en zeestromen (en wat ze met elkaar te maken hebben), het broeikaseffect, broeikasgassen en veranderingen in het klimaat door de jaren heen (en wat de oorzaken zijn).
Met deze kennis en inzichten in de broekzak gaan de kinderen een eigen onderzoek starten. Vanuit hun eigen interesse gaan ze nog dieper in op één deelonderwerp van "weer en klimaat".

Verder zijn we met natuurkunde aan de slag geweest: magnetisme. Er zijn heel wat proefjes gedaan en enkelen hebben een eigen elektromotortje gemaakt.
En...heeft uw kind al verteld over de marshmallowchallenge?

November 

De eerste week van november is het zover: de start van ons EIGEN onderzoek! Er werd, aan de hand van een tiptile (vraag uw kind maar eens wat dit is :) ) druk gebrainstormd over een onderwerp: waar wil ik me nu meer in verdiepen?? Mooie ideeën kwamen boven. Soms was een leerling zó enthousiast dat er bij de top 3 drie keer hetzelfde werd neergezet, omdat dít echt hetgeen was dat ze wilden doen. Prachtig! Al snel vonden kinderen elkaar, want er mochten tweetallen gemaakt worden. Samen gaan ze dit avontuur aan! 

Wat is de bedoeling:
In de komende weken tot de kerst gaan de tweetallen zich verdiepen in hun onderwerp. Ze kunnen op internet, in boeken, maar ook door een expert te benaderen via een (schriftelijk of live) interview informatie en inzichten vergaren. Ook kunnen ze bijvoorbeeld een enquete houden onder kenners of ervaringsdeskundigen. De kinderen gaan bezig met het verwerken van informatie; hierbij oefenen ze studievaardigheden, maar ook ordenen, doorzetten, genieten en trots zijn op zichzelf.

Daarna mogen ze over hun onderwerp een creatief product maken. Dit kan van alles zijn. Informatie kan er in verweven zijn, maar dit hoeft niet. Je kunt ook je gevoel rondom het geleerde gaan weergeven. Zo kan er een actie voor duurzaam leven opgezet worden, een eigen website ontworpen worden, een lied gemaakt worden, een kunstwerk,.....

Deze maand werken we aan techniek, met materialen van Fishertechnik. Er mag een eigen ontwerp gemaakt worden, maar ook via stappenplan iets in elkaar gezet worden. 


December

December begon met een feestelijke ochtend. Eerst hebben we een uur gewerkt aan  het maken van het product voor ons project. Sommige groepjes maakten nog een verslagje van hun interview of bezoek met 'hun expert', anderen waren al druk aan het verzinnen hoe hun plan voor het product vorm kon krijgen.

Mooi was, dat in sommige groepjes kinderen het proces van leren écht voelden: de één was trots op wat gelukt was, de ander merkte dat plannen nog niet zo soepel verloopt. We hebben kort gesproken over dat dit er allemaal mag zijn, omdat je oké bent zoals je bent. Zó gaat leren, ook met vallen en opstaan. Je bedenkt tips voor jezelf, je voelt je trots als iets inspanning heeft gekost.

Daarna gingen we HET Sinterklaasspel spelen. De cadeautjes gingen alle kanten op tijdens het dobbelspel, waarbij ook opdrachtkaartjes het spel extra leuk maakte. Tussendoor streden groepjes om de hoogste pepernotenstand, want we speelden ook het IK HOUD VAN SINTERKLAASspel - een variant van Ik houd van Holland ;).
Gelukkig ging iedereen met twee cadeautjes én een lach naar huis.
De laatste weken staan in het teken van het maken van een mooi product en de voorbereiding van onze presentatie ochtend op 17 december. We hopen jullie allemaal te treffen 10.45 - 11.30uur.

Alle tweetallen hebben hun verdieping uitgewerkt in een mini-informatieboekje of een poster. Daarnaast is, zo mogelijk, een interview via mail, telefoon of tijdens een bezoek gedaan. Tot slot is een product ontworpen en gemaakt.

 

Dit alles was te bewonderen tijdens de presentatie ochtend. Elk groepje had een eigen kraam, waar alles te zien was.
Prachtig om te horen hoe geïnteresseerd iedereen was - naast het bekijken en lezen werden mooie vragen gesteld, waardoor de leerlingen écht hun onderzoek konden presenteren.
Verder waren er korte presentaties voor al ons bezoek. Dit ging over hoe we onderzoek doen, over gedane activiteiten van de vakken scheikunde/natuurkunde (wie van ons bezoek durft een potlood door een zak water te steken??), over onze challenges (die natuurlijk nog even gedemonstreerd werden) en over hoe we een Grej doen (met een Grej voor ons bezoek!).
Bedankt allemaal voor de grote opkomst. We hebben genoten!

 

Januari
Gezellig om elkaar na twee weken vakantie weer te zien! We zijn gestart met een spel, om op eens een andere manier iets te weten te komen over elkaars vakantie.
Met de start van het tweede trimester van dit schooljaar beginnen we met meerdere nieuwe dingen:
- een nieuw project
- werken aan een eigen leervraag over executieve functies
- filosoferen
- spelcircuits
- en nog veel meer...

Het nieuwe project heet "de uitvinders en het zonnewiel". Tijdens dit project staat ontwerpend leren centraal. Het project is een combi tussen werken over techniek, het circus en een vleugje duurzame energie. Het is een echt DOEproject; we gaan veel uitzoeken door uit te proberen en technisch aan de slag te gaan met eigen ideeën.
In de map is elke week informatie te vinden over Siebrand, die samen met zijn vrienden en Sunny de elektrische auto, van alles beleeft.
Dit project krijgt over een aantal weken een wedstrijdelement. We gaan namelijk meedoen met de landelijke wedstrijd die 'deuitvinders.com' aan dit project verbindt.
Deze week is het verhaal gestart, hebben we gepraat over duurzame energie en hebben de kinderen een ontwerp gemaakt van Sunny (met hierin verwerkt een aantal details die in het verhaal naar voren kwamen). Er zijn al leuke ideeën naar voren gekomen!

Na de pauze hebben we een begin gemaakt met het werken over executieve functies en vaardigheden. We hebben een filmpje bekeken over een meisje en een vlieg'tuig' , waarin de kinderen elementen herkenden van executive functies. Dit was onze basis. We hebben ook gekeken naar een filmpje over hoe hersenen werken, hoe verbindingen gelegd worden als je nieuwe dingen leert én welke executieve functies de hersenen besturen. Dit, aan de hand van de autometafoor. Volgende week gaan we hierover verder. De kinderen gaan dan ook een vragenlijst invullen zodat ze hun eigen visie op hun ontwikkeling van de executieve functies in beeld brengen.
Jullie hebben tevens een mail ontvangen hierover. Samen met jullie scores krijgen de kinderen een mooi beeld van het draaien van hún auto....het functioneren van hun executieve vaardigheden om een taak te volbrengen. Hier vanuit zullen zij een eigen leervraag opstellen om mee te werken de komende periode. Dit doen we a.h.v. meerdere activiteiten samen en ook een individueel gesprekje.
We gaan hieraan werken o.a. door middel van het houden van meerdere spelcircuits, waarin de executieve vaardigheden nodig zijn.

Oh enne...hebben de kinderen jullie al in de knoop gezet? We hadden een uitdagende challenge deze ochtend :).

Inmiddels zijn de vragenlijsten ingevuld en gaan de kinderen hun profiel bekijken. Iedere leerling krijgt een gesprekje. We bekijken het profiel, de leerling kiest een EF waar hij-zij in wil groeien. Deze gaan we verder bekijken: met kaartjes waarop allerlei deelvaardigheden/voorbeelden staan gaan we 'schalen' (elk kaartje op een smuileyschaal zetten. Hier vanuit kiest de leerling één onderdeel uit om aan te werken. Dit schrijft hij-zij op een doelenkaart en dit stoppen we in de QuiVolantmap.

Aan het werk :)

 

 

Ook zijn we druk bezig met het maken van een autootje dat rijdt dmv kinetische energie. Met...een elastiekje. In tweetallen wordt een techniek hiervoor bedacht, een ontwerp getekend, worden materialen gekozen en.... de auto in elkaar gezet. Het is nog een hele klus. Op en top samenwerking, creatief denken, technieken uitproberen, doorzetten, plannen herzien,...….