Grej of the day

 

”Grej of the day” of GOTD (grej = Zweeds woord voor ”een ding”) – begon in 2009 in het noorden van Zweden.
Leerkracht Mikael Hermansson wilde zijn manier van lesgeven veranderen en deed literatuuronderzoek naar de hersenen en hoe mensen het meest effectief leren. Het resultaat was GOTD.

Het concept:
Grej of the day zijn dagelijkse microlessen gebaseerd op hints, feiten, nieuwsgierigheid het maken van connecties en herhaling.
De lessen kunnen gaan over mensen, plaatsen of gebeurtenissen. Het doel van GOTD is om interesse te wekken bij kinderen, hen aan te zetten tot onderzoek, de nieuwsgierigheid te prikkelen en de interactie tussen de driehoek leerkracht-leerling-ouder(s) te vergroten.

Hoe passen we dit toe in de klas:
Het concept bestaat uit 8~10 minuten durende microles “The magic micro lesson” in drie delen.

Deel 1 : De aanwijzing
• de leerling die de GOTD verzorgt geeft de klas een hint/clue. (“Groot en hoog monument“)
• De kinderen gaan op zoek naar de oplossing.
• De kinderen leggen de hint thuis voor.

Deel 2 : De microles
• We inventariseren de mogelijke oplossingen in de klas en de GOTDleerling geeft de juiste oplossing.
• De GOTDleerling vertelt over de Eiffeltoren.
Deel 3 : Thuis navertellen
• De kinderen vertellen thuis wat de oplossing was en welke kennis zij hebben opgedaan over de Eiffeltoren.

Elke week is er één leerling aan de beurt die de GOTD verzorgt.
Hij of zij heeft een raadsel voorbereid waar thuis over nagedacht kan worden of in de eigen groep. 

De kinderen krijgen wat hints en vooral prikkels om het raadsel op te lossen. Succes ermee!