Welkom op de woensdag groep Garu.

De Garu naam komt van de Vlaamse Gaai, ook wel genaamd Garrullius Glandiarius in het  het Latijn.

Deze vogel leeft in heel Europa en deels ook in Amerika waar zijn broertje Steller Jay of Blue Jay wordt genoemd. De kleuren van de vogel zijn dan ook buiten Europa divers.

Zijn eigenschappen zijn vooral kracht en doorzettingsvermogen. Wat betekent dat je nieuwe situaties aan kan gaan en niet bang bent om van fouten te leren. Daarbij is deze vogel erg standvast en laat weten dat het zijn omgeving is. Dus je moet niet met hem sollen.

We laten op deze pagina zien welke activiteiten we doen.

 


September

Woensdag 11 november was de eerste Garu ochtend.  De eerste twee weken stonden in het teken van elkaar leren kennen, We hebben ons voorgesteld door een mindmap en veel spelletjes van Groepers vormen gedaan. Met onze tafelgroepjes hebben we een eigen spel bedacht met een eigen thema. Hierbij waren de rolverdelingen en de spelregels van groot belang. De spelen zijn gespeeld en we hebben genoten van elkaars bedachte regels en spelvormen.
Ondertussen hebben de leerlingen zich ook verdiept in  techniek met de Fischer techniek dozen.
We zijn 24 september begonnen met ons eerste project: "Weer en klimaat".

Oktober
Met het bekijken van diverse filmpjes hebben de leerlingen zich  verdiept in de invloed van klimaatproblematieken en de diverse soorten rampen die klimaatveranderingen met zich meebrengen. Daarbij kwamen diverse onderdelen van het weer aan bod zoals: luchtstromen, hoge en lage druk, broeikaseffect, de invloed van de wolken en het klimaat wereldwijd en de invloed van de mens hierop. Dit was een voorbereiding op het eigen onderzoek van de kinderen.  Hierbij mochten ze bekijken welk onderdeel van 'weer en klimaat' hun diepere interesse heeft en waar ze meer van willen leren. 
Deze maand zijn we bezig geweest met het maken van een robot van Fishertechnik, met de MakeyMakey of een Microbit en in Scratch hebben de kinderen een eigen game gemaakt. Geweldig vonden ze dit!
Natuurlijk hebben we ook wat dieper gekeken naar de achtergrond hiervan. Dit komt later in het schooljaar terug. Het is een vast onderdeel van de verrijkingsgroepen.

November
Eindelijk mochten we bezig met ons eigen onderzoek betreffende een deelgebied van 'weer en klimaat' De kinderen hebben nagedacht over hun vragen en deze met elkaar gedeeld. Daarbij kwam al snel naar voren door met elkaar in gesprek te gaan  welke kinderen samen hiermee aan de slag wilden gaan. De groepjes van twee, drie of viertallen zijn gevormd. 
Op dit moment zijn we bezig met proefjes tijdens het vak natuurkunde. De kinderen presenteren hun proefje aan de klas en geven zelf uitleg hoe dit fenomeen tot stand is gekomen. Daarna kunnen andere kinderen het proefje proberen.

 

December

Deze maand staat in het teken van het uitwerken van de onderzoekvraag, antwoorden vinden en het bedenken en neerzeten van een presentatie. Dat kan per groep heel verschillend zijn. Er wordt door een groep een website gebouwd, anderen maken een presentatie in PowerPoint en nog anderen bedenken een quiz om ook hun ouders te prikkelen, weer een groep maakt iets kunstzinnigs waarbij uitgelegd kan worden wat de onderzoeksvragen hebben opgeleverd. 

4 December vieren we in de groep het Sinterklaas feest. 

18 December bent u van harte uitgenodigd om bij de presentaties van ons onderzoek aanwezig te zijn.