Doel algemeen

Het aanbod van de Qui Volant groepen is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen die behoefte hebben aan omgaan met gelijkgestemden en/of specifieke begeleiding op het gebied van hun hoogbegaafdheid en/of een aanvullend, uitdagend aanbod.

Het gevoel van herkenning en bevestiging krijgen van hun manier van denken, leren en informatie verwerken is van wezenlijk belang voor deze kinderen. De snelheid van verwerken ligt hoog, waarbij ze de ruimte krijgen om de diepte in te gaan. Daarnaast is er de mogelijkheid om langer en dieper met een thema bezig te zijn om tegemoet te komen aan de ontwikkelingsdrang van deze leerlingen.  Ook leren ze hun executieve functies en doorzettingsvermogen te benutten om te kunnen groeien in hun talent.

Doel specifiek

Wat wij met deze Qui Volant groepen beogen hebben we geënt op recentelijke onderwijskundige inzichten van mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt door onderzoek te doen naar de behoeften van hoog- en meer begaafde leerlingen in den lande. Hun jongste inzichten zijn in het programma verwerkt.

 

Om de Qui Volant groepen stevig neer te zetten is, met dank aan Stichting Leerplan Ontwikkeling ( SLO ),  een lijst met vaardigheden ontwikkeld waarbij duidelijk naar voren komt waar het ons om gaat. Hierin zijn de 21st century skills in opgenomen.

- Communiceren                      - Zelfsturing                                    

- Zelfinzicht                               - Denken over denken

- Kritisch denken                     - Motivatie

- Analytisch denken                - Creatief denken

- Samen leren                          - ICT- vaardigheden

 

Deze vaardigheden zijn weer onderverdeeld in meerdere doelen waaruit de leerling een keuze kan maken om voor een periode aan te werken.